Reisvoorwaarden

 


REISVOORWAARDEN


Op al onze reizen zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.
In aanvulling daarop en conform de richtlijnen van de ANVR, heeft DISCOVER Reizen eigen
betalings- en annuleringsvoorwaarden.

1. Betalingsvoorwaarden
2. Annuleringsvoorwaarden
3. Doorgang van de reizen
4. Geen herroepingsrecht

 


1. Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling
Voor de reissom, exclusief internationale vlucht, geldt een aanbetaling van 15% van de reissom per persoon. Indien je binnen 8 weken voor vertrek je reis boekt, dient de hele reissom direct voldaan te worden na ontvangst van de factuur.

Vliegticket
De kosten voor de internationale vlucht moeten direct worden voldaan wanneer het ticket gelijk bij de luchtvaartmaatschappij afgenomen en betaald is. De kosten van het ticket worden dan aan het bedrag van de bovenstaande aanbetaling toegevoegd.

Restant van de reissom
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek voldaan te zijn.


2. Annuleringsvoorwaarden

Nadat je een reis hebt geboekt kan het gebeuren dat je door omstandigheden je reis moet annuleren of onderbreken. DISCOVER Reizen brengt je dan annuleringskosten in rekening indien de annulering buiten de voorwaarden van onze service ‘kosteloos annuleren’ vallen. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen van de reissom aan DISCOVER Reizen verschuldigd:

De annuleringsvoorwaarden die Snowleopard in overeenstemming met artikel 9.2 van de ANVR-reisvoorwaarden hanteert zijn als volgt:

Annulering door de reiziger
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd vwb het LANDarrangement:

. bij annulering tot 8 weken (excl) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
. bij annulering tussen 8 weken (incl) en 6 weken (excl) voor de vertrekdag: 25% van de reissom;
. bij annulering tussen 6 weken (incl) en 4 weken (excl) voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
. bij annulering tussen 4 weken (incl) en 2 weken (excl) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
. bij annulering vanaf 2 weken (incl) voor de vertrekdag: 100% van de reissom.

 

Annulering vlucht:
Voor het annuleren van vliegtickets gelden aparte bepalingen, vraag naar de voorwaarden die van toepassing zijn op de voor jou geboekte vlucht. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 90% van de geboekte vluchten niet meer wijzigbaar zijn en dat er bij annulering geen restitutie volgt!
Je kan uiteraard ook kiezen voor een luchtvaartmaatschappij met betere annulerings- en wijzigingsvoorwaarden, veelal geldt dat u tegen bijbetaling dan kunt wijzigen en/of annuleren. Graag informeren wij je hierover.
Een goede annuleringsverzekering is hoe dan ook aan te raden, welke de annuleringskosten van zowel landarrangement alsmede tickets dekt indien de reden van annulering conform de polisvoorwaarden is. Let er verder AUB op dat doorlopende annuleringsverzekeringen tot een maximum bedrag per reis dekking bieden! Het komt voor dat dit bedrag lager is dan uw reissom. U kunt u zich dan desgewenst kortlopend laten bijverzekeren, idealiter bij dezelfde verzekeraar waar uw doorlopende verzekering is afgesloten.

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient altijd schriftelijk (per brief of email) te geschieden. Indien je een goede annuleringsverzekering hebt afgesloten ben je gevrijwaard van deze kosten bij een geldige reden om te annuleren (ter beoordeling aan de verzekeraar).


 

3. Doorgang van de reizen

DISCOVER Reizen garandeert doorgang van een groepsreis op basis van het minimum aantal definitieve deelnemers, op boekingsaantallen uit voorgaande jaren en op getoonde interesse voor de betreffende reis. Het minimum aantal deelnemers dat nodig is om vertrek van een reis te garanderen kan per reis verschillen (normaliter 4-6). DISCOVER Reizen behoudt zich, conform artikel 4.3 in de ANVR-Reizigersvoorwaarden, het recht voor groepsreizen tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt. Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren op een reeds gegarandeerde reis, kan het voorkomen dat deze reis niet langer het minimum aantal deelnemers heeft. De vertrekgarantie komt dan te vervallen totdat het minimum aantal deelnemers via nieuwe boekingen weer is behaald. Wanneer dit niet meer mocht lukken bieden wij de mogelijkheid om te boeken naar een andere vertrekdatum, een andere reis of bekijken we, in overleg met alle betrokkenen, of de reis op individuele basis kan worden aangeboden (onder voorbehoud dat dit uitvoerbaar is). Wanneer een reis door DISCOVER Reizen geannuleerd wordt en het is niet mogelijk om te boeken of individueel op reis te gaan, wordt het reeds betaalde bedrag in zijn geheel op je rekening teruggestort.


4. Herroepingsrecht reiziger
De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot overeenkomsten waarop deze ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn.
Een aanmelding via het boekingsformulier betreft een 'definitieve boeking'.


Laatst aangepast 4-aug 2018


 

Boeking en aanbetaling
U kunt als volgt een reis boeken:
·          Via het boekingfsormulier op deze website;
·          per telefoon: 070 – 388 28 67
Na boeking ontvangt u  van ons een factuur/boekingsbevestiging, waarop o.a. staat aangegeven hoe en wanneer te betalen. Wij hanteren een vaste aanbetaling van 15% van het landarrangement plus de volledige ticketkosten (per persoon).
De reserveringskosten bedragen € 20,00 per factuur. Degene die boekt is zowel voor zichzelf aansprakelijk als voor alle deelnemers, die hij/zij aanmeldt. Deze persoon dient 18 jaar of ouder te zijn.

Verlenging van de reis
Vaak is het mogelijk om bij een groepsrondreis eerder heen of later terug te vliegen. Om dit tijdig te kunnen regelen, verzoeken we je dit bij boeking op te geven.

Reissom
Alle in het programma vermelde reissommen zijn per persoon. Bij de groepsreizen zijn inbegrepen: lijn/chartervluchten, rondreis per bus, overtochten, reisbegeleiding, de overnachtingen (volgens programma), veel maaltijden en excursies en een informatiepakket.
Niet inbegrepen zijn: reis- en annuleringsverzekering, visumkoste, bijdrage Calamiteitenfonds. Meer informatie vind je in de uitgebreide reisbeschrijving.

Uitgebreide reisbeschrijving
De reisbeschrijving maakt deel uit van de reisovereenkomst. Lees deze daarom goed door.

Op tijd boeken
Teneinde teleurstellingen te voorkomen, verzoeken we u met klem om tijdig te boeken. Bij boekingen binnen zes weken vóór vertrek kunnen wij daarom de vermelde prijzen niet garanderen. 


ANVR-Reizigersvoorwaarden

DISCOVER Reizen (KvK 27182115) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. 

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

ANVR
Op alle reizen in dit programma zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.

De volledige ANVR brochure ‘alles wat je moet weten als je op reis gaat’ kan je hier bekijken.

De ANVR Reizigersvoorwaarden kun je hier nalezen.


Stichting Garantiefonds Reisgelden
DISCOVER Reizen (KvK 27182115)is aangesloten bij SGR.

U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”


Stichting Garantiefonds Reisgelden ZAKELIJK
DISCOVER Reizen (KvK nr. 27182115) is aangesloten bij SGRZ.U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 

Calamiteitenfonds

DISCOVER Reizen (KvK 27182115) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Klik HIER om de garantieregeling te bekijken.

 


GreenSeat – Vlieg CO2 neutraal
Wij realiseren ons goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunen daarom het GreenSeat programma.

GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Hierdoor levert u een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en kan u blijvend genieten van uw vakantiebestemming. Ga daarom goed op weg … en vlieg CO2 neutraal.
Voor meer informatie: www.greenseat.nl
Nieuwe Greenseat prijzen vanaf 1-1-2018:

 


Bestrijding kindersekstoerisme (ECPAT)
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kinderskestoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

 


Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website (vermelding webadres). Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl:, Duurzaam Toerisme).

U kunt hier onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen.

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

laatst bijgewerkt:
Den Haag, 4 aug 2018